Celoživotní vzdělávání

Součástí podnikové strategie Chropyňské strojírny, a.s. je rozvoj celoživotního učení všech zaměstnanců v předvýrobní i výrobní sféře. Činnosti ve vzdělávání zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

 

 • V maximální míře využívat vzdělávací a operační programy evropského sociálního fondu pro realizaci strategie celoživotního učení zaměstnanců
 • V rámci ročních finančních plánů pravidelně vyčleňovat finanční prostředky na realizaci vytyčených podnikových i externích vzdělávacích programů
 • Uplatňovat motivační nástroje k zabezpečení účasti zaměstnanců na zvyšování odborných i osobnostních znalostí.
 • Vytvářet na jednotlivých pracovištích pro zaměstnance reálné podmínky pro dostupnost jejich účastí na celoživotním vzdělávaní
 • Podporovat spolupráci s odbornými a vysokými školami, zejména regionální úrovni
 • Soustavně zabezpečovat prognózování kvalifikačních potřeb v návaznosti na rozvoj akciové společnosti, k možnostem trhu práce přizpůsobovat personální politiku a oblast vzdělávání zaměstnanců
 • Vytvořit podmínky pro vzdělávaní uchazečů o zaměstnání, zejména v oblasti jejich rekvalifikace ve spolupráci odborných škol a podniků

 

Chropyňská strojírna, a.s. zahájila realizaci projektu vzdělávání svých zaměstnanců za víc jak 5 milionů korun.

Na základě rozhodnutí Ministerstva a práce a sociálních věcí byl Chropyňské strojírně, a.s. schválen projekt "Od vysoké profesionality jednotlivců k vysoké konkurenceschopnosti firmy" s dotací 5 380 276 ,- Kč. Zaměřením obsahu vzdělávacího projektu sleduje strojírna zvýšení odborných i osobnostních znalostí téměř všech zaměstnanců. Jeho realizace přispěje ke zvýšení efektivnosti všech hlavních výrobních i předvýrobních procesů s následným efektem zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemských i zahraničních trzích.

Již v současné době patří Chropyňská strojírna mezi rozhodující dodavatele výrobních linek automobilního průmyslu.

 

Jednotlivé vzdělávací programy jsou specificky zaměřeny na jednotlivé skupiny pracovníků, ale i na odborné kurzy jednotlivců. Kurzy jsou rozděleny do 6 základních skupin :

 • rozvoj znalostí cizích jazyků ( němčina, angličtina, francouzština )
 • rozvoj manažerských a psychosociálních kompetencí
 • rozvoj odborných kompetencích ve výrobě
 • optimalizace a zvýšení efektivity procesů
 • odborné kurzy ITC, Mikrostation, Catia V5,
 • výcvik na pracovištích v oblasti normování práce, programování, obsluha CNC, oblast pneumatiky a elektropneumatiky

 

Projekt je v Chropyňské strojírně, a.s. realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Je spolufinancován 85 % z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

 

Realizací projektu chce dosáhnout naplnění své vize:

"Stát se ve svém oboru strojírenských podniků středních kapacit nejspolehlivějším a nejkvalitnějším dodavatelem do zemí evropské unie."