CAD/CAM

Plánovací a konstrukční software
  • CATIA V5
  • eM-Planner / Process-Designer
  • MicroStation
  • AutoCAD (+ další CAD programy)

 

Programování CNC strojů

  • CATIA V5


logo Autodesk

 

logo Dasault